قیمت این دوره: 350,000 تومان
 • مدرس دوره : آرمین فرض اللهی
 • تعداد ویدیوها : 36 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 17:39:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1402/04/03
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

با توجه به اینکه این درس(معادلات دیفرانسیل)جزوه دروس اصلی و مهم دانشگاهی می باشد و اکثر دانشجویان رشته های فنی مهندسی موظف به اخد کردن این درس و چنانچه میدانیم در کنکور کارشناسی ارشد نیز جزو دروس مهم قرار دارد...

در این دوره سعی بر این است که مطالب بطور خیلی روان و سلیس ارائه شود برای این منظور ابتدا برای هر مبحث یک درسنامه ی کوتاه ارائه 

میشود و سپس به حل کردن مثال های متنوع و حل سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال های پیش میپردازیم.

تفاوت اصلی که این دوره با دوره های دیگردارد این است که برای دانشجویانی که در طول سال تحصیلی موفق به مطالعه ی این درس نشده اند میتواند با تهیه این دوره به صورت شب امتحانی اکثر مطالب درس معادلات دیفرانسیل که در دانشگاه های ایران ارائه میشود را فراگیرند.

در این دوره سعی بر این است که مثال های ساده ، متوسط و سخت را مورد برسی و حل قرار دهیم.

 

سرفصل های دوره :

مفهوم معادله و معادلات دیفرانسیل
فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
معادلات دیفرانسسیل جداشونده
معادلات همگن
معادلات دیفرانسسیل با یک متغیر خطی
معادلات دیفرانسسیل با دو متغیر خطی
معادلات دیفرانسسیل کامل
معادلات قابل تبدیل به معادلات کامل(عامل انتگرال ساز)
معادلات دیفرانسسیل خطی
معادلات دیفرانسسیل برنولی
معادلات دیفرانسسیل ریکاتی
مسیر های متعامد
فصل دوم: معادلات دیفرانسسیل مرتبه دوم
حالات خاص
معادلات خطی مرتبه دوم
شرط استقلال خطی جواب ها
روش کاهش مرتبه
معادلات همگن با ضرایب ثابت
معادلات هم بعد اویلر
روش ضرایب نامعین
روش تغییر پارامتر(لاگرانژ)
روش عملگر D
فصل سوم: سری های توانی
قضیه تیلور
حل معادلات خطی با روش سری ها
روش فروبنیوس
فصل چهارم: تبدیل لاپلاس و کاربرد ها
تعریف لاپلاس
لاپلاس تابع متناوب
معکوس لاپلاس
لاپلاس مشتق تابع
حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از تبدیل لاپلاس
مشتق از لاپلاس تابع
انتگرال تبدیل لاپلاس
کانولوشن دو تابع
تابع گاما
لاپلاس توانهای غیر صحیح
فصل پنجم: دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی
حل دستگاه به کمک تبدیل لاپلاس
روش حذفی
روش مقادیر ویژه


پیش نیاز های دوره :

 1. آموزش انتگرال

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 17:39:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • مفهوم معادله و معادلات دیفرانسیل

00:19:36

آشنایی با معادلات جبری و انواع معادلات دیفرانسیل

2
 • معادلات دیفرانسیل جداشونده

00:25:15

اولین متد و ساده ترین متدی که برای حل برخی از معادلات خاص دیفرانسیل استفاده میشود، استفاده از روش جداشونده می باشد.

3
 • معادلات همگن

00:25:57

در این قسمت از روش تستی(کنکوری) برای حل معادلات دیفرانسیل همگن استفاده شده است.

4
 • معادلات دیفرانسل با یک متغییر خطی

00:32:17

معادلات دیفرانسل با یک متغییر خطی

5
 • معادلات دیفرانسل با دو متغییر خطی

00:25:43

معادلات دیفرانسل با دو متغییر خطی

6
 • معادله کامل

00:25:16

در این قسمت به معادلات کامل و شرط کامل بودن معادله می پردازیم.

7
 • عامل انتگرال ساز

00:36:18

به برسی معادلاتی که کامل نیستند ولی با استفاده از توابعی که به انها عامل انتگرال ساز میگوییم ، میتوانیم معادله مان را تبدیل به معادله کامل کنیم.

8
 • معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول

00:30:20

معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول

9
 • معادله ی برنولی

00:32:58

حالت خاصی از معادله ی مرتبه ی اول می باشد، که با یک تغیر متغیر می توانیم تبدیل به معادله دیفرانسیل مرتبه اول کنیم..

10
 • معادله ریکاتی و کلرو

00:21:00

معادله ریکاتی و کلرو

11
 • مسیر های متعامد

00:31:24

مسیر های متعامد

12
 • حالت خاصی از معادلات مرتبه ی دوم

00:33:03

حالت خاصی از معادلات مرتبه ی دوم

13
 • معادلات خطی مرتبه دوم

00:10:27

مفهوم معادلات خطی مرتبه دوم

14
 • شرط استفلال خطی جواب ها

00:13:31

در معادلات دیفرانسیل مرتبه ی دوم برای اینکه پاسخ داشته باشیم باید جواب ها باهم مستقلی خطی باشند ، برای این منظور با مفهوم رونسکین آشنا می شویم.

15
 • روش کاهش مرتبه

00:41:09

روش کاهش مرتبه

16
 • معادلات همگن با ضرایب ثابت

00:26:42

معادلات همگن با ضرایب ثابت

17
 • معادلات هم بعد اویلر

00:36:23

معادلات اویلر

18
 • روش ضرایب نا معین

01:14:06

روش ضرایب نا معین

19
 • تغییر پارامتر

00:36:58

تغییر پارامتر

20
 • روش عملگر D

00:34:42

روش عملگر D یک راه سریع تر برای حل معادلات دیفرانسیل با ضرایب ثابت هست.

21
 • قضیه تیلور

00:15:43

قضیه تیلور

22
 • حل معادلات دیفرانسیل خطی با روش سری ها

00:54:14

حل معادلات دیفرانسیل خطی با روش سری ها

23
 • فروبینوس

00:37:09

فروبینوس(روش سری توانی در نقاط غیر عادی منطم)

24
 • تعریف لاپلاس

00:26:02

تعریف لاپلاس

25
 • لاپلاس توابع متناوب

00:29:20

لاپلاس توابع متناوب

26
 • معکوس لاپلاس

00:25:37

معکوس لاپلاس

27
 • لاپلاس مشتق تابع

00:12:55

لاپلاس مشتق تابع

28
 • حل معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل لاپلاس

00:36:59

حل معادلات به کمک تبدیل لاپلاس

29
 • مشتق از لاپلاس تابع

00:41:07

مشتق از لاپلاس تابع

30
 • انتگرال تبدیل لاپلاس

00:17:26

انتگرال تبدیل لاپلاس

31
 • کانولوشن دو تابع

00:38:38

کانولوشن دو تابع

32
 • تابع گاما

00:13:03

تابع گاما

33
 • لاپلاس توانهای غیر صحیح

00:14:39

لاپلاس توانهای غیر صحیح

34
 • حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با کمک لاپلاس

00:31:52

حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با کمک لاپلاس لازم به ذکر است در این متد همواره باید شرایط اولیه معادلات را داشته باشیم.

35
 • روش حذفی

00:18:24

روش حذفی

36
 • حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با مقدار ویژه

00:33:44

حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با مقدار ویژه


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .