قیمت این دوره: 500,000 تومان
 • مدرس دوره : میلاد مولوی وردنجانی
 • تعداد ویدیوها : 40 ویدیو
 • مدت زمان دوره : 5:19:00
 • سطح دوره : متوسط
 • وضعیت دوره : به اتمام رسیده
 • تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/05/13
ثبتـــ نام در این دوره ثبت نام در دوره
آموزش متوسطه ساز نی

آموزش متوسطه ساز نی

در دوره متوسط ساز نی ما وزن خوانی پیشرفته ،صدای غیث و نت های این صدا که از نت سل شروع شده و به نت می ختم می شوند و همچنین صدای پس غیث که از نت دو شروع می شود و به نت فا ختم می شوند را بررسی می کنیم.در موسیقی نت ها و علامت هایی وجود دارند که باعث زیبایی بیشتر آهنگ ها میشوند مثل اشاره،زینت،موردنت،واخوان و .. که به معرفی این نت ها  می پردازیم.در این دوره با سه نت جدید سی بمل،می بمل،دو دیز و همچنین لا کرن آشنا خواهیم شد.جالبترین و شیرین ترین قسمت این دوره هم تمرین و یادگیری و همچنین وزن خوانی نغمه ها و تصنیف ها و قطعات ضربی خواهد بود.این دوره مطالبی به اندازه سی تا سی و پنج جلسه حضوری را در خود جای داده است.

سرفصل های دوره:

معرفی دوره
وزن خوانی
صدای غیث و نت سل ولا
نت سی و نت دو
نت رِ و نت می
وصل صدای اوج به غیث
نت سی بمل و نت می بمل
تصنیف غم تو در آواز اصفهان
نت زینت
نت اشاره
مردانت
واخوان
صدای پس غیث
پیش درامد ماهور
تصنیف گل زیبای من
تصنیف کاروان
نغمه محلی شور
نغمه کردی
گوشه مهربانی
تصنیف بیات ترک
نوایی
تصنیف ماهور شماره یک
آمان
مخالف سه گاه
محلی خراسان
تصنیف ابوعطا 
تصنیف ماهور شماره دو
تصنیف ماهور شماره سه
ناوک مژگان
ترانه محلی شیراز
تصنیف ماهور شماره چهار
تصنیف نازار دلی
تصنیف نگار
ضربی افشاری
کرشمه شور
تصنیف ماهور شماره پنج
نغمه مازندرانی
ساری گلین
ساقی نامه
خون جوانان وطن

 پیش نیاز های دوره :

 1. آموزش مقدماتی ساز نی

فهرستـــ ویدیوها

مدت زمان دوره 5:19:00
 • با مشاهده آنلاین جلسات در سایت ، هزینه اینترنت شما به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.

1
 • معرفی دوره متوسط نی

00:06:00

همه مواردی که در این بخش بررسی خواهد شد

2
 • وزن خوانی

00:10:20

در این بخش وزن خوانی مورد استفاده در دوره را مورد بررسی قرار خواهیم داد

3
 • صدای غیث و نت لا و سل در غیث

00:11:00

در این جلسه صدای غیث و نت لا وسل در غیث بررسی می شوند

4
 • نت دو و سی در صدای غیث

00:07:25

بررسی نت دو و سی در صدای غیث ساز نی

5
 • نت های می و رِ در صدای غیث

00:07:00

بررسی نت های می و رِ در صدای غیث

6
 • وصل صدای اوج به غیث

00:15:10

اتصال صدای اوج به غیث یکی از مهمترین مباحث در ساز نی می باشداتصال صدای اوج به غیث یکی از مهمترین مباحث در ساز نی می باشد

7
 • نت های سی بمل و می بمل

00:19:00

بررسی نت های سی بمل و می بمل

8
 • نغمه محلی کردی

00:09:00

وزن خوانی نغمه محلی کردی و اجرا با ساز نی

9
 • تصنیف غم تو

00:27:10

اجرا و وزن خوانی تصنیف غم تو از ساخته های استاد محمدرضا لطفی

10
 • نت های زینت-تکیه

00:06:00

بررسی نت های زینت.جلسه اول-تکیه

11
 • نت های زینت-گزش(موردنت)

00:06:07

در این بخش نت زینت-گزش مورد بررسی قرار میگیرد

12
 • نت های زینت-واخوان

00:05:00

در این بخش واخوان مورد بررسی قرار می گیرد

13
 • صدای پس غیث

00:05:00

بررسی و ایجاد صدای پس غیث

14
 • پیش درامد ماهور

00:05:00

در این جلسه پیش درامد ماهور اثر استاد مرتضی نی داوود مورد بررسی قرار می گیرد

15
 • تصنیف زندگی جاوید(گل زیبای من)

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:06:00

وزن خوانی و اجرای تصنیف زندگی جاوید(گل زیبای من) با ساز نی

16
 • تصنیف آتش کاروان

00:07:00

تصنیف آتش کاروان در دستگاه شور با نی اجرا و وزن خوانی شده است

17
 • نغمه محلی در دستگاه شور

00:05:00

در این جلسه یکی از نغمات محلی کشور عزیزمان وزن خوانی و با نی اجرا شده است

18
 • نغمه کردی

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:05:00

اجرا و وزن خوانی یکی از نغمه های محلی کردی

19
 • گوشه مهربانی(آواز بیات ترک)

00:09:00

اجرا و وزن خوانی گوشه مهربانی(آواز بیات ترک)

20
 • تصنیفی در بیات ترک(دل میبری جانا)

00:05:00

در این بخش تصنیفی در بیات ترک وزن خوانی و اجرا می شود

21
 • قطعه محلی نوایی

00:05:00

وزن خوانی و اجرای قطعه محلی نوایی

22
 • تصنیفی در دستگاه ماهور (شماره 1)

00:07:18

اجرای تصنیف در دستگاه ماهور و وزن خوانی این تصنیف

23
 • تصنیف آمان در دستگاه شور

00:05:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف آمان در دستگاه شور

24
 • مخالف سه گاه

00:05:00

اجرا و وزن خوانی درسی در دستگاه سه گاه، گوشه مخالف

25
 • محلی خراسان

00:07:00

وزن خوانی و اجرای آهنگ محلی خراسان

26
 • تصنیفی در آواز ابوعطا (پای لنگ)

00:06:00

اجرا و وزن خوانی تصنیفی در ابوعطا.ابوعطا یکی از متعلقات دستگاه شور می باشد

27
 • تصنیف در دستگاه ماهور (شماره 2)

00:10:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف در دستگاه ماهور (شماره 2)

28
 • تصنیفی در دستگاه ماهور (شماره 3)

00:09:00

اجرا و وزن خوانی تصنیفی در دستگاه ماهور (شماره 3)

29
 • تصنیفی در دستگاه همایون (ناوک مژگان)

00:05:00

اجرا و وزن خوانی تصنیفی در دستگاه همایون (ناوک مژگان)

30
 • قطعه محلی استان فارس

00:04:00

وزن خوانی و اجرا قطعه محلی استان فارس در دستگاه همایون و گوشه شوشتری

31
 • تصنیفی در دستگاه ماهور (شماره 4)

00:06:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف قدیمی در دستگاه ماهور

32
 • تصنیف قدیمی در دستگاه شور و گوشه شهناز

 • نمایش آنلاین این بخش رایگان است
00:06:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف قدیمی در دستگاه شور و بیان نکاتی درمورد سی بمل و لا کرن

33
 • تصنیف نگار در دستگاه شور و گوشه شهناز

00:06:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف نگار در دستگاه شور و گوشه شهناز

34
 • تصنیف افشاری

00:06:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف افشاری

35
 • کرشمه شور

00:07:00

اجرا و وزن خوانی کرشمه شور

36
 • تصنیفی در دستگاه ماهور (شماره 5)

00:11:00

اجرا و وزن خوانی تصنیفی در دستگاه ماهور

37
 • نغمه محلی نواحی مازندران

00:06:00

اجرا و وزن خوانی نغمه محلی مازندرانی

38
 • تصنیف در آواز بیات اصفهان

00:06:00

اجرا و وزن خوانی تصنیف در آواز بیات اصفهان.آواز بیات اصفهان از متعلقات دستگاه همایون و سرکلید های آن سی بمل، فا دیز و می کرن هست

39
 • ساقی نامه

00:11:00

اجرا و وزن خوانی ساقی نامه.ساقی نامه یکی از گوشه های آواز بیات اصفهان است.سرکلید ها سی بمل،فا دیز و می کرن می باشد

40
 • تصنیف خون جوانان وطن

00:15:00

جلسه پایانی-اجرا و وزن خوانی تصنیف خون جوانان وطن


نظرات کاربران در رابطه با این دوره

لطفا سوالات خود را راجع به این آموزش در این بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد و آن نظر حذف میشود.
جهت ثبت نظر باید در سایت عضو شوید و یا وارد سایت شده باشید .