محمد ملک زاد

محمد ملک زاد

پروفایل محمد ملک زاد

من محمد ملک زاد هستم
لیسانس مهندسی صنایع٬ 
کارشناسی ارشد MBA و 
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
در پست مدير تضمین کیفیت فعال بوده و متخصص سیستم‌های مدیریتی هستم

دوره های استاد محمد ملک زاد


trustseal.enamad