محمد اسدی کاتب

محمد  اسدی کاتب

پروفایل محمد اسدی کاتب

بنده محمد اسدی کاتب هستم. سابقه 5سال کار در بازار های سرمایه از جمله بورس،کریپتو،فارکس و... را دارم.
راه ارتباطی بابنده:
www.m.asadekateb@gmail.com

trustseal.enamad