نیما بیرانوند

نیما بیرانوند

پروفایل نیما بیرانوند

نیما بیرانوند هستم کارشناسی ارشد برق-مخابرات میدان و موج راه ارتباطی با بنده : nimabeiranvand@yahoo.com

دوره های استاد نیما بیرانوند


trustseal.enamad